O FOODBIZ projektu

Cilj FOODBIZ projekta je stjecanje novih relevantnih vještina i kompetencija vezanih za zapošljivost studenata visokog obrazovanja kroz njihov aktivni angažman u zajedničkim aktivnostima učenja. Ovaj projekt će im omogućiti a) da uče u kontekstu; b) ostvare poveznice za poduzećima i drugim dionicima unutar regijekojoj sveučilište pripada c) da razumiju ekonomske snage i prilike teritorija u svezi sa poljoprivrednim proizvodima i gastro turizmom; d) refleksiju u odnos na vlastite kompetencije, motivacije i ambicije; e) da doprinesu razvoju lokalne zajednice i stvaranju novih poslova. FOODBIZ podupire inovacije i kreativnost studenata i ostalih dionika uključenih kroz regionalno partnerstvo. Projekt cilja ka ostvarenju zajedničke kreacije znanja između studenata, poduzetnika, istraživača/sveučilišta, ostalih dionika te nosioca lokalnih razvojnih politika u području poljoprivrednih proizvoda i gastro turizma.

Kontekst

Nedavno priopćenje objavljeno od strane Europske komisije na temu “Hrana i gastronomija kao elementi regionalnih inovacijskih strategija” (Cavivvi, Ciampi-Stancova, 2016), naglašava ulogu koju poljoprivreda i HORECA sektor mogu imati za održivi razvoj. Kombinirano, sektori hrane i poljoprivrede pružaju oko 30 milijuna radnih mjesta (13,4 % ukupne zaposlenosti) i 3,5 bruto dodane vrijednosti u zemljama EU-28 (Eurostat 2014). Europski ekonomski i socijalni odbor Europske unije 2012. godine promišljajući regionalne lance vrijednosti hrane došao je do zaključka da međusektorska suradnja proizvodnih procesa ima snažan učinak na lokalni i regionalni razvoj. Veliki potencijal kojeg ima hrana može svakako doprinijeti stvaranju novih poslova, društvenom blagostanju te kreiranju kulturnog i zdravstvenog resursa.

Strategije gastro turizma su značajni instrumenti regionalnog razvoja, posebice zbog toga što mogu poslužiti kao poluge između proizvoda oba sektora (Hall et al. 2005) te posljedično rezultirati stvaranjem novih poduzeća i povećanom ponudom poslova. Hrana je također dio nematerijalnog kulturnog nasljedstva, prema WTO (2012), budući da je utkana u lokalne identitete destinacija.

Unatoč velikom potencijalu i tekućim politikama poboljšanja poljoprivrednih proizvoda i gastro turizma, implementaciju koče mnogi problemi. Primjerice, otežani dijalog između heterogenih dionika, koji često imaju međusobno različite vrijednosti i interese; manjak treninga i poslovnog planiranja poradi pomanjkanja vremena, financije, osoblje, vještine i iskustvo proizvođača hrane i lokalnih turističkih dionika (Verbole, 2003; Saxena et al. 2007) kao i visoka razina neslaganja između potreba sektora i diplomiranih studenata relevantnih područja.

U okviru socio – ekološkog pristupa koji je posebice relevantan, gdje okolina i snaga zajednica igraju važnu ulogu u lokalnom razvoju, studenti visokog obrazovanja mogu inicirati i preferirati proces učenja zajednice, posebice kroz stavljanje fokusa na ulogu studenata.

Izazov

Studenti visokog obrazovanja mogli bi biti ključni igrači u kontekstu inovacija te ključni medijatori između istraživanja, posla i lokalnog razvoja: oni predstavljaju obrazovanu radnu snagu budućnosti, a da bi bili zapošljivi i aktivno doprinosili ekonomiji, moraju steći vještine koje su relevantne na tržištu rada. Međutim, u okviru onoga na što su sveučilišta navikla (radionice i tečajevi općenitih soft vještina, podrška razvoju karijera, tečajeva o poduzetništvu i sl.), prvo moraju razumjeti vlastiti kontekst u odnosu na zajednicu, razumjeti poduzetnike, kreatore politika, druge dionike te stvoriti s njima sinergiju za vrijeme studiranja.

Projekt

Cilj projekta je implementirati aktivnosti u sredinama u kojima su studenti aktivni tijekom godina provedenih na studiju. Na ovaj način studenti donose na sveučilište znanje o zajednici i ali i obrnuto, prenose se znanja sa sveučilišta na zajednicu, zajednički stvarajući sa drugim dionicima nova znanja i inovacije. Ključan element projekta je stoga koncept zajedničkog stvaranja odnosno ko-kreacije, koja nastupa kada svi uključeni studenti uspostave dijalog, recipročno razumijevanju i zajedničkim ciljevima.