Działania

W ramach projektu FOODBIZ skupiono się na praktycznym wymiarze działań naukowych i w związku z tym przyjęto techniki partycypacyjne, aby ułatwić wymianę i współtworzenie. Realizacja projektu zapewni metody i narzędzia, dzięki którym społeczności będą mogły skuteczniej działać. Materiały edukacyjne wytworzone  w ramach projektu odzwierciedlają potrzebę wyrażoną we wspólnej pracy interesariuszy oraz mają na tyle uniwersalna formę, że w przyszłości będą mogły być użyte w innych projektach.

ups;

Podręcznik FOODBIZ

Społeczności edukacyjne FOODBIZ

Zasoby edukacyjne FOODBIZ

Wytyczne FOODBIZ