FOODBIZ smjernice

FOODBIZ iskustvo, kao i FOODBIZ materijali biti će objavljeni kao otvoreni obrazovni resursi u listopadu 2019.

Budite u toku i pratite aktivnosti projekta na Facebook-u.