Djelatnost

FOODBIZ se temelji na aktivnostima istraživanja i obuhvaća participativne tehnike kako bi omogućio razmjenu i ko-kreaciju. Rezultati projekta će omogućiti kreiranje metoda i alata sa svrhom stvaranja novih materijala za učenje prilagođenih potrebama generiranih kroz zajednički rad dionika jednog teritorija. Također izraditi će se i finalne smjernice koje bi potpomognule druge zajednice da na sličan način prihvate pristup ko-kreacije FOODBIZ projekta.

 

ups;

FOODBIZ priručnik

FOODBIZ zajednice učenja

FOODBIZ resursi za učenje

FOODBIZ smjernice