FOODBIZ handboken

FOODBIZ handboken

FOODBIZ-handboken tillhandahåller

  • de centrala metoder som kan tillämpas på projektaktiviteten för att involvera aktörer och verka för att de bidrar aktivt och använder sitt inflytande när det gäller mat och gastronomi och dessas relevans för platsprofilering och regional utveckling, värdet att ha universitet som partner samt högskolestudenters roll som innovatörer och intraprenörer hos företag eller entreprenörer hos nya uppstartsföretag;
  • format och verktyg för att tillämpa den utformade metodiken;
  • processer för att identifiera kunskapsbrister och att införa mekanismer för att möta utbildningsbehov genom anpassade utbildningsmöjligheter på begäran;
  • insikter för att stötta högskolestudenter i deras framtida övergång från utbildning till arbetsmarknad inom aktuellt område (även genom entreprenörskap och intraprenörskap), med målet att öka kunskapen hos högskolestudenter när det kommer till deras potential som framtida arbetstagare och entreprenörer.

Ladda ned handboken!