Aktiviteter

FOODBIZ baseras på aktionsforskning och inför deltagande tekniker för att underlätta utbyte och gemensamt skapande. Resultaten från projektet kommer att tillhandahålla metoder och verktyg för att få igång nätverken, utbildningsmaterial framtaget baserat på behovet utifrån det gemensamma arbetet hos aktörer i området och slutgiltiga riktlinjer för att ge stöd till andra samhällen när de inför projektmetoden.

FOODBIZ Handboken

FOODBIZ kunskapsnätverk

FOODBIZ utbildningsresurser

FOODBIZ riktlinjer